Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000970432 Община Стралджа
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Стралджа 8680 Стралджа ул. Хемус 12
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА СТРАЛДЖА 01.08.2008 687 883 687 883 0 687 883 24,00 Приключен
Достоен живот в собствен дом за хора с увреждания и самотноживеещи хора в селищата на Община Стралджа 14.05.2008 71 381 71 381 0 67 029 12,00 Приключен
“Канализация на с. Зимница – гл. клон 1 от о.т. 176 до брегово заустване – 2ри етап и пречиствателна станция за отпадни води” 29.12.2008 0 0 674 683 0 24,00 Прекратен
ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА П С О В , РАЗДЕЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В гр.СТРАЛДЖА 29.12.2008 895 704 895 704 36 800 952 090 35,70 Приключен
ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СМЕСЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В с.ЗИМНИЦА, общ.СТРАЛДЖА 29.12.2008 296 887 296 887 32 600 340 740 35,83 Приключен
"Социално предприятие за озеленяване и благоустройство - община Стралджа" 14.12.2011 227 744 227 744 0 227 695 18,00 Приключен
Звена към ДСП в община Стралджа 19.11.2012 178 971 178 971 0 162 455 16,00 Приключен
Община Стралджа – за ефективна структура и подобрена дейност в полза на гражданите и бизнеса. 20.11.2012 138 057 138 057 0 138 057 18,00 Приключен
КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАРАНТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 26.03.2013 82 371 82 371 0 82 371 12,00 Приключен
Въвеждане на механизми за наблюдение, контрол и последваща оценка при изпълнение на политиките на Община Стралджа 26.11.2013 70 232 70 232 0 70 232 9,00 Приключен
Експерт=квалифициран служител 06.12.2013 72 626 72 626 0 72 626 9,00 Приключен
Надграждащо обучение – Община Стралджа 12.08.2014 106 022 106 022 0 106 022 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз