Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000565537 Община Силистра
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра ул. Симеон Велики 33
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на социалната инфраструктура за устойчиво градско развитие чрез подобряване инфраструктурата на образованието – Основен ремонт на Обединено детско заведение “Нарцис” и Основно училище “Отец Паисий”, гр. Силистра 16.07.2008 0 0 0 0 15,00 Прекратен
Хармония в общуването 17.06.2008 44 596 44 596 0 44 588 14,73 Приключен
Подобряване на транспортната достъпност чрез рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на община Силистра 16.09.2008 3 534 908 3 534 908 0 3 714 040 24,00 Приключен
Прединвестиционно проучване, експертни анализи и разработване на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и частично изграждане и реконструкция на канализационните мрежи на с. Айдемир и с.Калипетрово в община Силистра 15.12.2008 553 397 553 397 0 553 397 33,03 Приключен
Прединвестиционно проучване, експертни анализи и изготвяне на инфраструктурен проект за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр.Силистра 15.12.2008 365 233 365 233 0 364 357 33,03 Приключен
Проучване и прилагане на добри европейски практики за оптимизиране на жилищната политика на Община Силистра 14.04.2009 147 618 147 618 0 148 371 18,00 Приключен
"Преходно жилище" 19.06.2009 97 688 96 437 1 420 96 349 14,00 Приключен
„Укрепване на свлачище по улица „Тимок” - град Силистра” 25.06.2009 189 474 189 474 0 189 474 12,00 Приключен
Обгрижване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора от община Силистра чрез дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник” 02.07.2009 135 149 94 320 42 812 94 251 12,00 Приключен
„В света на познанието, фантазията и творчеството” 20.10.2009 178 807 178 807 0 178 799 8,32 Приключен
Внедраяване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Силистра 13.12.2010 3 550 194 3 470 604 106 616 2 745 765 33,60 Приключен
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра 2014-2020 г. 23.06.2011 301 329 301 329 1 286 263 30,00 Приключен
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Силистра 12.07.2011 412 319 412 319 0 412 231 53,00 Приключен
Парад на изкуствата - Силистра 09.08.2011 458 103 458 103 0 435 198 24,00 Приключен
Дом за деца в риск - Силистра 16.02.2012 685 261 685 261 0 685 261 24,00 Приключен
“Пътуване” към знанието” 11.10.2012 134 391 134 391 0 134 371 12,00 Приключен
Повишаване ефективността на работа в Община Силистра 26.10.2012 104 048 104 048 0 104 048 18,00 Приключен
Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра 20.11.2012 54 822 194 53 168 806 13 355 416 50 760 743 47,00 Приключен
Зелена и достъпна градска среда – гр. Силистра 20.05.2013 4 886 724 4 886 724 0 4 642 328 31,00 Приключен
Квалификацията прави експерта - Експерт 27.05.2013 68 237 68 237 0 68 237 12,00 Приключен
Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г. 05.06.2013 423 573 423 401 172 423 401 24,00 Приключен
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства 18.06.2013 165 825 165 825 0 154 739 17,00 Приключен
Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на община Силистра, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението 25.11.2013 64 768 64 768 0 64 768 8,00 Приключен
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания 02.12.2013 148 774 148 774 0 148 774 15,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Образованието и мултикултурният диалог - основа за интеграцията на малцинствата 17.06.2008 16,20 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз