Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000351825 Община Септември
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Септември 4490 Септември ул. Александър Стамболийски 37А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
“Да помогнем заедно на хората в неравностойно положение” 16.07.2009 75 804 71 066 6 438 68 876 12,17 Приключен
Да приемем различните от нас 24.10.2011 47 214 47 214 0 47 191 21,30 Приключен
Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” за сградите, собственост на Община Септември: СОУ „Хр. Ботев”, гр. Септември; СОУ „Хр. Смирненски”, гр. Септември”; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев”, с. Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ковачево, ОУ „Хр. Ботев”, с. Карабунар, ОДЗ „Червена шапчица”, гр. Септември 28.03.2012 2 324 472 2 241 449 83 696 1 905 231 24,00 Приключен
Подобряване водния цикъл на град Септември 20.11.2012 6 377 025 5 968 895 1 858 282 5 968 895 40,90 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 22.04.2013 77 815 77 815 0 77 815 12,00 Приключен
Оптимизиране на структурата и функциите на общинска администрация Септември с цел подобряване ефективността на работа. 15.10.2013 65 823 65 823 0 65 823 16,23 Приключен
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември 13.11.2013 69 606 69 606 0 69 606 10,60 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с помощта на надграждащи обучения 20.01.2014 81 199 81 199 0 81 199 10,93 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз