Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000615075 Община Рудозем
Седалище Област: Смолян Oбщина: Рудозем 4960 Рудозем бул. "България" 15
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Ремонт и реконструкция на сградите на НУ „Васил Априлов”, ОДЗ „Снежанка” и Детски ясли – гр. Рудозем 01.08.2008 0 0 0 0 15,00 Приключен
Подпомагане за достоен живот и грижа за независимост в семейнтата среда на хора в нерваностойно положение 14.05.2008 37 841 36 014 4 284 34 991 12,00 Приключен
Техническа помощ за интегриран проект: Довеждащи колектори до пречиствателна станция за отпадни води - гр. Рудозем - в двете направления - по поречието на река Чепинска и река Елховска и изграждането на вътрешна канализационна и водоснабдителна мрежа на населените места по двете поречия 12.01.2009 2 556 613 2 556 613 503 756 2 556 613 47,80 Приключен
"Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" 12.06.2009 340 981 340 981 0 340 981 32,00 Приключен
„Подкрепа за независим живот на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора в община Рудозем” 03.11.2010 171 721 171 721 0 155 122 14,00 Приключен
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструтура: ОУ "Хр.Ботев" с. Елховец, ЦДГ "Дъга" с.Елховец и ЦДГ "Елица" с.Чепинци 13.12.2010 510 192 509 300 5 657 432 905 24,00 Приключен
"Създаване на заетост чрез развитие на социално предприемачество в община Рудозем" 14.12.2011 217 313 191 005 30 675 190 787 18,00 Приключен
Ефективна администрация 13.12.2012 56 482 56 482 0 56 482 12,00 Приключен
„Помощ за достоен живот чрез създаване на Център за услуги в домашна среда в Община Рудозем“ 12.12.2012 196 321 196 321 0 183 579 16,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в Община Рудозем 09.04.2013 80 082 80 082 0 80 082 12,00 Приключен
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в община Рудозем 12.11.2013 54 812 54 812 0 54 812 7,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз