Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000471504 Община Пловдив
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив пл. "Стефан Стамболов" 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Различни, но равни - за независимост и достоен живот на лица с увреждания в Община Пловдив" 12.05.2008 85 202 66 748 24 624 66 582 14,00 Приключен
“Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив” 03.02.2009 4 859 236 4 859 236 0 4 859 236 24,00 Приключен
Разработване и внедряване на "Интегрирана информационна система на община за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса" 12.06.2009 764 699 764 699 0 764 699 63,93 Приключен
Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив 21.10.2009 1 871 574 1 865 913 15 269 1 865 913 24,00 Приключен
Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция 02.11.2010 83 558 83 558 0 83 554 14,00 Приключен
"Корекция и подпорни стени на р. Марица от км 2+884 до км 3+434 - ляв бряг -L=550 м" 03.06.2011 1 222 674 1 222 674 15 870 1 161 540 24,00 Приключен
"Интегриран план за градско развитие на Пловдив" 23.06.2011 817 240 817 240 0 776 378 30,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. ПЛОВДИВ 12.07.2011 688 436 688 436 0 688 035 53,00 Приключен
Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в Общинска администрация Пловдив 13.07.2011 91 164 91 164 0 86 606 26,43 Приключен
Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД 31.01.2012 9 129 695 5 643 622 4 438 746 5 386 342 35,07 Приключен
Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив 02.07.2012 39 108 753 39 108 753 5 170 39 108 753 43,00 Приключен
Социална инфраструктура в гр. Пловдив – модел за по-добра грижа за децата 22.08.2012 3 458 550 3 419 195 47 501 3 419 195 24,00 Приключен
По пътищата на цивилизацията 13.08.2012 427 900 427 900 0 406 505 24,00 Приключен
Мобилизация за успех 09.04.2013 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Образование - за равен старт 08.04.2013 100 259 100 259 0 100 177 20,30 Приключен
Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив 31.05.2013 6 541 393 6 541 393 0 6 213 867 31,00 Приключен
Пловдив приз 2014-2020г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град 26.07.2013 846 232 846 232 0 846 232 28,00 Приключен
„Да приемем всяко едно дете“ 29.08.2013 449 372 449 372 0 449 146 15,00 Приключен
Изграждане на Комплекс за социално - здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства в община Пловдив 15.10.2013 228 836 228 836 0 228 836 14,00 Приключен
Подобряване на стратегическото планиране в Община Пловдив 26.11.2013 70 347 70 347 0 70 347 9,00 Приключен
Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в община Пловдив, район Северен 03.01.2014 66 047 66 047 0 66 047 9,00 Приключен
Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в община Пловдив, район Западен 08.01.2014 67 207 67 207 0 67 207 10,13 Приключен
По-близка до хората администрация 14.01.2014 64 291 64 291 0 64 291 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Интеркултурното Образование - Ключ към Междуетническа Толерантност, и Разбирателство 17.06.2008 12,00 Приключен
"Образованието е всеобща грижа" 19.06.2008 11,00 Приключен
Пловдивските общински служители канят на стаж бъдещите си колеги от ЕКИУ 17.06.2008 12,00 Приключен
"КИД (Корени, Идентичност,Дестинация)" 18.06.2009 14,00 Приключен
"За децата, които ще станат възрастни и за възрастните, които са били деца" 18.06.2009 12,00 Приключен
"Сигурен дом - крачка към моя нов живот" 18.06.2009 14,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Изграждане на Семеен консултативен център в кв. Столипиново, Пловдив 05.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
По пътищата на цивилизацията 13.08.2012 24,00 Приключен
Малки стъпки - за голямо бъдеще 10.10.2013 10,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рестарт BG051PO001-5.2.06-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз