Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000351540 Община Батак
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Батак 4580 Батак област Пазарджик, община Батак , град Батак, пл.
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Достойна старост 01.11.2010 115 960 115 960 0 106 704 14,00 Приключен
Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики 22.02.2012 223 720 223 720 0 223 720 29,37 Приключен
Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на р.Стара река за предотвратяване на наводнения на територията на гр.Батак 16.03.2012 604 477 600 505 4 058 570 480 18,00 Приключен
“Eфективни и компетентни човешки ресурси в община Батак, чрез обучение” 11.04.2013 57 144 57 144 0 57 144 21,33 Приключен
“Повишаване на ефективността на общинската администрация на Батак чрез анализ и оптимизация” 08.05.2014 63 949 63 949 0 63 949 18,30 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово” 20.02.2013 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз