Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000817931 Община Павел Баня
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Павел баня 6155 Павел баня ул. Освобождение 15
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
--- 30.06.2009 64 656 59 639 5 814 57 627 12,00 Приключен
Взаимопомощ 22.11.2012 98 971 98 971 0 92 552 14,00 Приключен
Обучение на служителите в Община Павел Баня за по-добро административно обслужване 15.05.2013 78 098 78 098 0 78 098 12,00 Приключен
Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Павел Баня 01.08.2014 59 264 59 264 0 59 264 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" 29.08.2012 49,77 Приключен
"Долината на розите и тракийските царе" 13.08.2012 26,37 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз