Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000413885 Община Никопол
Седалище Област: Плевен Oбщина: Никопол 5940 Никопол Ул. "Ал.Стамболийски " 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Модерно училище - качествено образование 01.08.2008 649 683 649 683 0 649 640 19,00 Приключен
"С грижа за нашите родители" 13.05.2008 76 608 69 353 8 316 68 763 12,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Никопол 12.01.2009 933 315 933 315 0 1 045 623 28,00 Приключен
„Домашна грижа” 29.10.2010 192 711 192 711 0 174 515 14,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)" 22.08.2012 39 589 397 37 278 617 2 426 229 37 165 095 50,00 Приключен
Детска академия за толерантност 04.10.2012 162 353 162 353 0 162 322 15,00 Приключен
"Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж Никопол" 19.11.2012 218 157 218 157 0 193 206 17,00 Приключен
Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Община Никопол 25.04.2013 67 725 67 725 0 67 725 12,00 Приключен
Общинска администрация Никопол – “ЗА” ефективна структура и управление 19.08.2013 54 201 54 201 0 54 201 12,00 Приключен
Политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол 30.10.2013 58 268 58 268 0 58 268 9,00 Приключен
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол 18.12.2013 167 984 167 984 0 159 585 20,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
“Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен” на община Плевен 10.02.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз