Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000817867 Община Мъглиж
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Мъглиж 6180 Мъглиж пл. 3-ти март 32
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
--- 17.06.2008 13 846 13 846 0 13 846 8,00 Приключен
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" 14.05.2008 67 099 63 933 4 626 63 933 12,00 Приключен
Подготовка на инфраструктурен проект „Пречистване отпадните води на гр.Мъглиж и с.Тулово в община Мъглиж 12.01.2009 0 0 0 33 816 33,00 Прекратен
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живе- ещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” 28.10.2010 90 802 90 802 0 85 429 14,00 Приключен
„Предоставяне на услуги в дома на територията на община Мъглиж” 28.11.2012 184 905 184 905 0 173 267 15,00 Приключен
Подобряване нa ефективността на общинска администрация Мъглиж чрез оптимизиране на структурата и функциите й 04.10.2013 0 0 0 0 12,00 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж 04.11.2013 66 322 66 322 0 66 322 9,00 Приключен
Общинска администрация Мъглиж - Компетентна и ефективна 28.11.2013 71 662 71 662 0 71 662 9,00 Приключен
“Повишаване на квалификацията и уменията на служителите в община Мъглиж” 13.08.2014 61 118 61 118 0 61 118 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" 29.08.2012 49,77 Приключен
"Долината на розите и тракийските царе" 13.08.2012 26,37 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз