Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000472182 Община Марица
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. Марица 57А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи възрастни хора" 12.05.2008 67 507 61 593 7 880 60 866 14,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с.Скутаре 12.01.2009 0 0 0 0 38,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с.Труд 12.01.2009 123 627 123 627 0 118 407 43,47 Приключен
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с.Гр.Игнатиево 12.01.2009 100 550 100 550 0 100 550 44,10 Приключен
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с.Царацово 12.01.2009 0 0 0 0 38,00 Прекратен
Марица и Сайент заедно в Европа 10.04.2009 206 880 206 880 0 206 880 18,00 Приключен
Възстановяване на местообитания от европейско консервационно значение на територията на община Марица 30.07.2009 0 0 10 800 0 36,00 Прекратен
Ефективна, прозрачна и почтена община 29.04.2009 429 369 429 369 0 429 369 12,00 Приключен
„Спокойствие за възрастни хора с трайни увреждания и самотно живеещи хора чрез получаване на подкрепа и внимание у дома” 04.11.2010 180 376 180 376 0 164 861 14,00 Приключен
Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица 13.12.2010 2 952 245 2 935 912 38 921 2 495 525 27,50 Приключен
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения от отливен поток с.Строево, община Марица, уч.хкм+1220,00 до хкм+1780,00 03.06.2011 668 445 665 892 2 553 632 598 24,00 Приключен
Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и Марица 09.08.2011 367 601 328 384 39 217 311 965 24,00 Приключен
„Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез учене през целия живот” 23.02.2012 485 046 485 046 0 485 046 19,27 Приключен
Оптимизиране на структурата на община Марица 23.10.2012 130 956 130 956 0 130 956 15,23 Приключен
Заедно можем повече 09.04.2013 91 134 91 134 0 91 120 20,30 Приключен
„Повишаване квалификацията на служителите в Община „Марица”” 26.04.2013 77 665 77 665 0 77 665 12,00 Приключен
Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на община Марица 13.11.2013 66 087 66 087 0 66 087 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Социална грижа и помощ у дома за хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора от селищата на Община „Марица” 29.06.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз