Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130101604 "ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1421 София Надежда 3, бл.325, вх.Г
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Повишаване на конкурентноспособността на “Прес Продукт Лайн” ООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване" 17.07.2009 230 033 149 521 80 669 149 521 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентноспособността и модернизация на управлението на Металформ ООД чрез въвеждане на СУК ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.02-0083-C0001
"Покриване на международен станадарт за управление ISO 9001:2000, стъпка за повишаване конкурентноспособността на Филиптур 1 ООД" BG161PO003-2.1.02-0089-C0001
„Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество в община Тетевен – възможност за подобряване качеството на живот на лицата от рискови групи” BG051PO001-5.1.01-0060-C0001
Получаване на нови биокомпоненти от слузта на охлюви BG161PO003-1.1.01-0226-C0001
"Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания зза подобряване качеството на живот" BG051PO001-3.3.06-0048-C0001
Разбирам и приемам BG051PO001-4.1.05-0109-C0001
Усъвършенстване на системата за управление в Националната Художествена Академия чрез въвеждане на Автоматизирана Университетска Информационна Система. BG051PO001-3.1.08-0025-C0001
„Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. BG051PO001-3.1.07-0059-C0001
"Повишаване на безопасните условия на труд в "СИМЕКС" ЕООД BG051PO001-2.3.03-0685-C0001
Oптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Своге BG051PO002-1.1.07-0031-C0001
Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге BG051PO002-1.3.07-0008-C0001
Повишаване на квалификацията и професионалните умения на служителите от Агенция „Митници” в областта на бизнес анализа, софтуерното тестване и подобряване на комуникативните умения BG051PO002-2.2.12-0123-C0001
Повишаване на компетентността и ефективността на администрацията на НИПА BG051PO002-2.2.14-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз