Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000057086 Община Малко Търново
Седалище Област: Бургас Oбщина: Малко Търново 8350 Малко Търново ул. "Малкотърновска комуна" 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Младежки клуб "Приятели на Земята" 17.06.2008 45 305 45 305 0 45 301 7,00 Приключен
Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново 12.01.2009 347 200 347 200 0 347 200 28,00 Приключен
„Изграждане на партньорска мрежа между Община Малко Търново (България) и регион Абруцо (Италия)” 10.04.2009 132 883 132 883 0 132 883 17,00 Приключен
Предоставяне на социалната услуга “Домашен помощник” в Община Малко Търново. 26.06.2009 63 863 59 188 4 879 58 604 12,00 Приключен
Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия и бряг в с. Младежко 16.03.2012 927 888 927 888 0 881 493 24,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" 24.10.2012 6 313 542 5 997 865 318 601 5 448 081 38,80 Приключен
Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в СБДПЛ-ЕООД с цел преструктуриране в Медицински център 25.10.2012 761 936 761 936 0 761 936 24,00 Приключен
Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж” в Община Малко Търново 29.11.2012 125 264 119 339 6 921 111 366 17,00 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 15.05.2013 78 279 78 279 0 78 279 12,00 Приключен
Съвременна и ефективна администрацията на община Малко Търново 16.09.2013 78 127 78 127 0 78 127 15,20 Приключен
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Малко Търново 27.11.2013 65 285 65 285 0 65 285 12,17 Приключен
"Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развите на гр. Малко Търново" 19.12.2013 153 375 153 375 0 145 706 24,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Малко Търново с помощта на надграждащи обучения 10.01.2014 71 915 71 915 0 71 915 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз