Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131017461 "БГ Мап" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1421 София бул. "Свети Наум" 11-13, ет. 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Внедряване на система за управление на информационната сигурност в "БГМАП" ООД" 04.08.2009 0 0 60 170 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество BG161PO001-4.2.01-0110-C0001
Внедряване на система за управление на информационната сигурност в Ломини ООД BG161PO003-2.1.08-0480-C0001
"Изработване и разпространение на информационни, рекламни материали и сувенири във връзка с изпълнението на ОПРР" BG161PO001-5.3.01-0056-C0001
Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа BG051PO001-6.2.09-0001-C0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
"Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014)-устойчиво развитие на туристическата атракция "Самуилова крепост" в Община Петрич" BG161PO001-3.1.03-0029-C0001
"Източният свят на Родопа планина" BG161PO001-3.2.02-0036-C0001
Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово BG161PO001-3.2.02-0028-C0001
Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на Машинно-технологичен факултет (МТФ) при Технически университет – София (ТУ-София). BG051PO001-4.3.04-0045-C0001
Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ - София BG051PO001-4.3.04-0048-C0001
Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.2.05-0001-C0001
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии BG051PO002-2.2.13-0001-C0001
Внедряване на система за управление на качеството в КОНПИ BG051PO002-3.1.08-0012-C0001
Повишаване компетенциите на служителите на Агенция по заетостта BG051PO002-2.2.17-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз