Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000235920 Община Кърджали
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали бул. България 41
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
“ Рехабилитация на пътните отсечки: (ІV-50078 Кърджали - Опълченско) – Дъждино – Пепелище- / І-5/ от км. 0+000 до км. 2+289.87 (ІV-50069 Кърджали – Зимзелен) – Повет – Панчево от км. 0+000 до км. 3+791.88 (ІV – 50074 Севдалина) – Костино – Върбенци-Крушка – Голяма бара от км 4+500 до км 13+500) и ІV- 50718 (III-507) Мост – Крин - Звиница - граница с Община Стамболово” 04.06.2008 4 278 495 4 278 495 0 4 278 495 24,00 Приключен
ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация 17.06.2008 56 285 56 285 0 56 277 12,00 Приключен
Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бойно 29.12.2008 0 0 8 940 0 22,00 Прекратен
Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и нова водопроводна мрежа в с. Главатарци, община Кърджали 29.12.2008 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в село Миладиново, Община Кърджали 29.12.2008 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и нова вътрешна водопроводна мрежа в село Брош, Община Кърджали 29.12.2008 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Техническа помощ за проектиране на канализационни мрежи и реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи на крайградските села в община Кърджали 29.12.2008 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в село Чифлик, Община Кърджали 29.12.2008 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали 22.05.2009 757 678 757 678 0 757 678 24,00 Приключен
Укрепване на свлачище на път KRZ1285 /I-5/ Кърджали-Енчец-Бленика- Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали 25.06.2009 868 756 868 756 0 868 756 24,00 Приключен
“Подкрепа за промяна” 26.06.2009 109 616 106 174 3 500 100 500 12,00 Приключен
“Изграждане на парк “Арпезос-Север” и “Бизнес парк” – І и ІІ етап – гр. Кърджали 21.10.2009 6 194 745 6 194 745 0 6 495 671 32,10 Приключен
"Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали" 23.06.2011 392 435 392 435 0 372 813 35,57 Приключен
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ 12.07.2011 473 416 473 416 0 473 235 53,00 Приключен
Мостът - кръстопът на култури 09.08.2011 355 730 345 674 10 739 232 047 24,00 Приключен
„Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики” 06.12.2011 274 914 274 914 0 274 914 18,00 Приключен
"Перперикон-дом на богове и хора" 21.02.2012 3 251 887 3 215 275 49 117 3 192 045 35,20 Приключен
Дом за всяко дете 20.03.2012 2 127 690 2 127 690 0 1 986 317 24,00 Приключен
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали 17.07.2012 2 156 606 2 114 984 43 855 1 734 527 24,00 Приключен
Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Кърджали 11.10.2012 88 453 88 453 0 88 453 12,00 Приключен
„Чрез подкрепа към промяна 28.11.2012 207 992 207 992 0 197 091 16,00 Приключен
Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа 18.01.2013 53 631 701 52 060 355 13 276 212 50 571 985 36,93 Приключен
„Компетентна, ефективна и прозрачна Общинска администрация – Кърджали” 22.05.2013 77 278 77 278 0 77 278 12,00 Приключен
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК „АРПЕЗОС- СЕВЕР” - ІІІ ЕТАП И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ В ГР. КЪРДЖАЛИ” 20.05.2013 4 361 556 4 361 532 0 4 146 529 31,00 Приключен
"Техническа помощ за развитието на град Кърджали" 25.07.2013 462 601 462 601 0 462 601 28,00 Приключен
„Дом за всяко дете-2” 06.12.2013 357 936 357 936 0 357 681 14,00 Приключен
Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна 22.07.2014 109 675 109 675 0 109 675 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Родители за общо бъдеще 17.06.2008 18,00 Приключен
"Детска мечта - център от семеен тип за деца от 3 до 7 г. в град Кърджали" 19.06.2009 14,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Деинституционализация чрез изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми “Орфей”. 04.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
"Източният свят на Родопа планина" 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз