Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000776349 Община Костенец
Седалище Област: София област Oбщина: Костенец 2030 Костенец ул. "Иван Вазов" 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Грижа за хората с увреждания и самотноживеещи хора в община Костенец 12.05.2008 60 820 57 214 3 650 56 525 12,00 Приключен
Интегрално планиране на туристически дестинации в Община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация 10.04.2009 138 459 138 459 0 138 459 20,40 Приключен
"Укрепване на неустойчив откос на ул. Боровец , гр. Костенец” 21.05.2009 330 327 330 327 0 330 327 28,70 Приключен
Услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора с увреждания и самотноживеещи хора в община Костенец 02.11.2010 118 095 118 095 0 109 816 14,00 Приключен
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Костенец 13.12.2010 771 996 768 018 3 978 652 815 29,50 Приключен
Корекция на река Марица в регулацията на гр. Костенец от моста на ул Цариградско шосе до заустването на река Очушница - етап 1 01.06.2011 554 891 546 701 11 010 519 366 29,37 Приключен
Развитие на културното наследство на община Костенец чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при Траянови врата 21.02.2012 3 312 485 3 159 575 157 102 3 159 575 39,57 Приключен
Помощ в дома в община Костенец 12.12.2012 230 201 230 201 0 212 918 14,00 Приключен
Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията 07.08.2014 166 631 166 631 0 166 631 13,97 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„Партньори за по-добра местна и регионална политика“ 20.02.2012 18,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец(Самоков)" 03.08.2012 50,63 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз