Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000471365 Община Карлово
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Карлово 4300 Карлово ул. Петко Събев 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ № PDV 1070/I-6/ КЪРНАРЕ – ХРИСТО ДАНОВО 16.09.2008 2 488 043 2 068 898 444 870 2 068 898 24,00 Приключен
Предоставяне на услугата "Социален асистент" и "Домашен помощник" в Община Карлаово 12.05.2008 78 296 74 609 4 080 71 343 14,00 Приключен
Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в община Карлово 29.12.2008 195 824 195 824 0 195 824 83,23 Приключен
Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово 12.01.2009 0 0 0 0 35,40 Прекратен
Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово. 12.01.2009 0 0 0 0 35,40 Прекратен
Предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Община Карлово 28.10.2010 164 864 164 864 0 148 471 14,00 Приключен
Център за обществена подкрепа в община Карлово 04.11.2010 146 550 146 550 0 146 496 14,00 Приключен
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводения и за защита на речните брегове от ерозия на река Тунджа в град Калофер, община Карлово 03.06.2011 766 753 766 753 0 728 416 29,33 Приключен
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово" 23.06.2011 384 078 382 446 1 636 363 323 30,00 Приключен
"Обновяване и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и непоторимостта на Община Карлово" 09.08.2011 336 117 336 117 0 319 311 24,00 Приключен
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Карлово 28.12.2011 669 414 669 414 0 669 414 27,40 Приключен
Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в Община Карлово чрез модернизация на МБАЛ „Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД 31.01.2012 3 805 692 3 662 764 150 599 3 662 764 24,00 Приключен
Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово" 17.05.2012 2 123 967 1 765 700 388 290 1 765 700 27,03 Приключен
"Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа на гр.Карлово" 21.08.2012 12 164 858 11 711 151 3 000 382 11 695 948 43,93 Приключен
Оптимизиране структурата на общинска администрация Карлово 25.10.2012 93 069 93 069 0 93 069 16,00 Приключен
Ефективна и компетентна администрация 26.04.2013 79 822 79 822 0 79 822 12,00 Приключен
Иновативен модел на публични услуги в подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Карлово 10.05.2013 196 652 196 652 0 196 652 21,00 Приключен
Зелена и достъпна среда в град Карлово 20.05.2013 6 753 249 6 753 249 11 101 6 415 587 32,00 Приключен
"Зелен градски център на град Карлово". 27.08.2013 540 944 540 944 0 540 944 24,00 Приключен
Разработване на стратегическа рамка за развитието на община Карлово за периода 2014-2020 г. 15.11.2013 73 746 73 746 0 73 746 9,00 Приключен
Модерна и отворена към нуждите на гражданите и бизнеса администрация – Община Карлово 22.08.2014 161 006 161 006 0 161 006 12,00 Приключен
Разкриване на социални услуги в общността – Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в гр. Карлово 16.09.2014 94 929 94 929 0 94 929 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
"Долината на розите и тракийските царе" 13.08.2012 26,37 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз