Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000970165 Община Елхово
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Елхово 8700 Елхово ул. Търговска 13
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Образование за всички - път към по - добро бъдеще" 17.06.2008 95 119 95 119 0 95 101 15,20 Приключен
Насърчаване на социалната икономика чрез социално включване на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора 12.05.2008 51 342 45 963 11 750 45 963 12,00 Приключен
„КЪЩА КАТО ВКЪЩИ” 01.11.2010 117 331 117 331 0 117 233 14,00 Приключен
Подай ръка на човек в беда 04.11.2010 132 525 132 525 0 122 063 13,00 Приключен
"Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово" 17.02.2012 420 990 420 990 0 420 990 47,10 Приключен
Помощ в дома за достоен живот 19.11.2012 148 730 148 730 0 132 582 15,00 Приключен
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово 14.06.2013 125 169 125 169 0 119 861 24,00 Приключен
„Къща за нашите деца” 04.12.2013 72 744 72 744 0 72 743 11,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Да помогнем на човек в беда 29.06.2009 12,00 Приключен
СЛЕД УЧИЛИЩЕ - КЪМ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР" 05.10.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз