Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000093517 Община Долни чифлик
Седалище Област: Варна Oбщина: Долни чифлик 9120 Долни чифлик пл. Тича 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Интегрирано управление на водите на гр.Долни чифлик” 15.12.2008 947 526 947 526 0 947 526 35,37 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на с. Старо Оряхово, Ново Оряхово и Шкорпиловци” 15.12.2008 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите на с. Гроздьово” 15.12.2008 0 0 0 0 18,00 Прекратен
"Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция към ДДМУИ-с.Рудник" 17.06.2009 145 454 145 454 0 145 436 13,00 Приключен
Помощ за възрастните чрез създаване на нова професия „Домашен помощник” в община Долни чифлик 30.06.2009 76 514 72 306 4 902 72 294 12,00 Приключен
„Създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция в община Долни чифлик” 28.10.2010 134 230 134 230 0 134 207 14,00 Приключен
Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик съпътстваща устойчиво развитие 13.12.2010 629 586 629 586 0 535 148 12,00 Приключен
Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни Чифлик 16.03.2012 977 000 977 000 0 928 150 20,00 Приключен
Създаване на звено за иновативно предоставяне на услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в подкрепа на нуждаещите се жители на община Долни чифлик 27.11.2012 197 760 178 654 19 219 164 588 18,00 Приключен
Превенция на институционализацията чрез разкриване на нова социална услуга- Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства в община Долни чифлик. 18.06.2013 79 910 79 910 0 79 909 16,00 Приключен
Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни 15.11.2013 51 165 51 165 0 51 165 8,00 Приключен
Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Долни чифлик чрез обучения 08.01.2014 77 130 77 130 0 77 130 9,00 Приключен
Дом за нашите деца – устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик” 06.03.2014 167 969 167 969 0 167 968 12,00 Приключен
Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията 05.08.2014 142 552 142 552 0 142 552 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз