Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000413725 Община Долна Митрополия
Седалище Област: Плевен Oбщина: Долна Митрополия 5855 Долна Митрополия ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 39
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Социалните асистенти - помощници за независим живот на възрастни граждани от Община Долна Митрополия 14.05.2008 81 491 78 973 2 688 76 012 12,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Тръстеник Община Долна Митрополия 19.02.2009 873 532 873 532 0 873 532 28,93 Приключен
Укрепване свлачище в кв.57 с.Ореховица, община Долна Митрополия 25.06.2009 0 0 0 0 16,00 Прекратен
Достоен и независим живот за социално изключени граждани от община Долна Митрополия 03.11.2010 162 459 162 459 0 149 109 14,00 Приключен
"Реконструкция на охранителни (отводнителни) канали и ремонт на съществуващи към тях защитни съоражения с цел предпазване от наводнения на с. Крушовене, община Долна Митрополия" 03.06.2011 874 729 832 704 42 735 791 069 24,00 Приключен
"Общинска декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия" 09.08.2011 381 019 379 999 1 020 360 999 24,00 Приключен
"Опазване и възстановяване на приоритетни видове и местообитания в НАТУРА 2000 зона Вит и Защитена местност "Коридорите" 17.01.2012 402 298 402 298 0 402 298 26,00 Приключен
Създаване на условия и предпоставки за добро управление на територия на община Долна митрополия 09.11.2012 80 346 80 346 0 80 346 18,00 Приключен
"Да подадем ръка" 04.12.2012 175 141 175 141 0 164 189 15,00 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 22.04.2013 74 011 74 011 0 74 011 11,00 Приключен
Заедно за по-добро бъдеще 17.09.2013 298 954 298 954 0 298 952 12,00 Приключен
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински политики в община Долна Митрополия 04.11.2013 68 800 68 800 0 68 800 9,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз