Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103318710 "ФРИБУЛ" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул."Цар Асен" 11А, ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе” BG161PO001-1.1.01-0010-C0001
„Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0082-C0001
ЗАЕДНО ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА РЕГИОНИТЕ BG161PO001-4.2.01-0020-C0001
"Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги в ИУ-Варна" BG161PO001-1.1.07-0004-C0001
Културно-историческото наследство на о-в "Света Анастасия" и град Бургас атрактивна и конкурентоспособна туристическа атракция BG161PO001-3.1.03-0019-C0001
Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в риск- изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна BG161PO001-1.1.11-0057-C0001
Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз