Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000817696 Община Гълъбово
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Гълъбово 6280 Гълъбово ул. Цар Симеон Велики 59
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Помощ за по-добър живот 13.05.2008 76 731 75 986 871 70 292 12,00 Приключен
ДА – Добра Администрация в Община Гълъбово 12.06.2009 117 313 117 313 0 117 313 29,43 Приключен
"Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр.Гълъбово" 17.02.2012 374 443 374 443 0 374 443 43,03 Приключен
„Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й” 13.09.2013 75 192 75 192 0 75 192 12,00 Приключен
Подобряване работата на администрацията на община Гълъбово в процеса по разработване и актуализация на политики 06.11.2013 72 491 72 491 0 72 491 13,17 Приключен
Повишаване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса 04.12.2013 72 838 72 838 0 72 838 9,00 Приключен
Повишаване на квалификацията и мотивираността на служителите на община Гълъбово 06.08.2014 40 499 40 499 0 40 499 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" 29.08.2012 49,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз