Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000133673 Община Горна Оряховица
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Горна Оряховица 5100 Горна Оряховица пл. Георги Измирлиев 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Георги Измирлиев” 16.07.2008 3 873 261 3 873 261 0 3 873 261 24,00 Приключен
„Реконструкция на общинска пътна мрежа - I етап” - Община Горна Оряховица 04.06.2008 2 998 890 2 998 890 0 2 998 890 23,00 Приключен
Предоставяне на социалната услуга "Домашен помощник" в Община Горна Оряховица 12.05.2008 98 013 83 242 15 971 82 035 12,00 Приключен
Изграждане канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци 29.12.2008 9 008 182 6 546 246 4 978 037 6 546 246 81,93 Приключен
Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Драганово 29.12.2008 586 857 586 857 0 666 857 40,10 Приключен
Изработване на работни проекти за доизграждане на канализационна мрежа и подмяна водопровод в гр.Долна Оряховица 29.12.2008 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Поликраище 29.12.2008 524 571 524 571 0 594 575 46,80 Приключен
„Подобряване на физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица - І етап” 21.10.2009 3 150 543 3 150 543 0 3 100 845 24,50 Приключен
„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица” 21.12.2009 834 695 822 217 12 478 822 217 24,00 Приключен
Подкрепа в семейна среда на хора в неравностойно положение от Община Горна Оряховица 29.10.2010 181 754 181 754 0 167 429 14,00 Приключен
Мостове към бъдещето 09.08.2011 220 295 219 534 1 322 207 174 24,00 Приключен
Изграждане на ЦНСТ град Горна Оряховица 16.02.2012 782 646 782 646 0 782 646 28,87 Приключен
За по-качествен живот 20.11.2012 202 789 202 789 0 180 472 15,00 Приключен
„Танцуваме, играем и учим заедно” 08.04.2013 148 868 148 868 0 148 867 12,00 Приключен
Община Горна Оряховица – ефективна и компетентна местна администрация 23.04.2013 65 754 65 754 0 65 754 12,00 Приключен
С грижа за всяко дете 23.05.2013 156 268 156 268 0 156 266 17,00 Приключен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Горна Оряховица 20.12.2013 401 422 389 422 12 000 369 951 22,00 Приключен
Повишаване компетентността и мотивацията на служителите в Община Горна Оряховица 08.01.2014 72 273 72 273 0 72 273 9,00 Приключен
Община Горна Оряховица – модерна и конкурентна администрация 05.08.2014 57 690 57 690 0 57 690 12,00 Приключен
Горна Оряховица 2014-2020- привлекателен и проспериращ град 27.05.2015 523 451 523 451 0 523 451 8,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз