Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131121061 "Аксент консултинг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."Ал.Стамболийски" 20 , вх.А, ет.5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Управление на информационната сигурност в Аксент консултинг ЕООД чрез сертификация по ISO 27001 10.08.2009 0 0 30 550 0 8,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Постигане на развитие и усъвършенстване, чрез система за управление на качеството" BG161PO003-2.1.02-0076-C0001
"ISO 9001, път към успеха във фирма Хай компютърс" BG161PO003-2.1.02-0090-C0001
"Разработване и внедряване на стандарт ISO 9001:2000 в БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД" BG161PO003-2.1.02-0084-C0001
"Разработване и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2000 във фирма Балкантекс АД" BG161PO003-2.1.02-0106-C0001
"Въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2000 във фирма БГ Сервиз" BG161PO003-2.1.02-0140-C0001
„Внедряване на система за управление на качеството и иформационната сигурност в Картекс П АД” BG161PO003-2.1.03-0235-C0001
„Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS в Кармела 2000 ООД” BG161PO003-2.1.03-0236-C0001
"Постигане на качество и ефективност чрез внедряване на ISO 9001 в Галко АД BG161PO003-2.1.08-0612-C0001
„Внедряването на ISO 9001 в „ЕГЕ ГРУП” – гаранция за качество и растеж” BG161PO003-2.1.08-0603-C0001
„Внедряване на система за управление на безопасността на храните в „Елиаз” ООД” BG161PO003-2.1.08-0602-C0001
Въвеждане и сертифициране на IFS в "Добруджански хляб" АД BG161PO003-2.1.08-0104-C0001
Развитие на конкурентоспособността на фирма „ОМК” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството BG161PO003-2.1.08-0442-C0001
Повишаване потенциала за растеж на "Пасат антени" ООД чрез инвестиции в нови продукти и производствени подобрения BG161PO003-2.1.11-0085-C0001
Инвестициите в модерно оборудване - средство за устойчив растеж на "Би Ем Ес Продъкшън" ООД BG161PO003-2.1.11-0086-C0001
„Подобряване на организацията и ефективността на работните процеси в “КАМКО” ЕООД чрез внедряване на СУК и управленски софтуер” BG161PO003-2.1.12-0335-C0001
„Постигане на високо ниво на информационна сигурност в "Резон-България" ЕООД” BG161PO003-2.1.12-0499-C0001
Внедряване на система за управление на информационната сигурност в „Резон” ООД BG161PO003-2.1.12-0501-C0001
Технологична модернизация на производствените процеси в "Пасат антени" ООД BG161PO003-2.1.13-0030-C0001
Подобряване безопасността на труда в "Зонтакс" ООД BG051PO001-2.3.02-0410-C0001
Внедряване на най-нови технологии за конкурентноспособност и здравословно хранене в Лазаров ООД BG161PO003-2.1.13-0029-C0001
"Безопасност и здраве при работа в "ИРА-ЕКО" ООД BG051PO001-2.3.03-0522-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз