Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000565380 ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Седалище -
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Иван Вазов„ с.Зафирово" 02.06.2008 926 497 926 497 0 926 497 12,00 Приключен
“Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница” 29.12.2008 6 387 702 6 376 970 20 165 7 631 489 37,37 Приключен
Предоставяне на услугата „Домашен помощник” на територията на община Главиница 29.06.2009 65 650 60 404 5 746 59 809 12,00 Приключен
Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10 години 01.11.2010 144 320 144 320 0 144 253 14,00 Приключен
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Кокиче", с. Зебил- филиал "Пролет", с. Звенимир и ЦДГ "Мир", с. Калугерене, община Главиница" 13.12.2010 296 479 296 479 0 252 008 16,00 Приключен
"Цветята и децата са различни, слънцето - едно за всички" 17.06.2011 180 247 180 247 0 180 218 15,00 Приключен
Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, община Главиница 16.03.2012 651 505 651 505 0 618 929 24,00 Приключен
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПОМОЩ В ДОМА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 12.12.2012 138 183 138 183 0 130 038 15,00 Приключен
Повишаване на капацитета на служителите на Община Главиница чрез инвестиции в обучения 11.06.2013 73 074 73 074 0 73 074 12,00 Приключен
Съвременна и компетента администрация на Община Главиница 12.08.2014 73 556 73 556 0 73 556 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„В ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИТЕ ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ СЕЛО СОКОЛ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК» 01.11.2010 14,00 Приключен
СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СЕЛО СОКОЛ 01.11.2010 14,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз