Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000852633 Община Генерал Тошево
Седалище Област: Добрич Oбщина: Генерал Тошево 9500 Генерал Тошево ул. Васил Априлов 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
За достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора в община Генерал Тошево 12.05.2008 79 193 72 668 6 598 71 885 12,00 Приключен
Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево 12.01.2009 216 195 216 195 35 253 216 195 31,00 Приключен
„Център за детски и младежки дейности” 09.11.2009 183 938 183 938 0 183 938 36,03 Приключен
Споделяне на успешни европейски практики при планиране и управление на градовете за устойчиво развитие на община Генерал Тошево 23.03.2010 122 028 122 028 0 122 028 12,00 Приключен
“Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в Община Генерал Тошево” 05.11.2010 135 348 122 959 11 352 109 998 14,00 Приключен
Обновяване е оборудване на Медицински център- Генерал Тошево 25.10.2012 784 884 784 251 880 784 251 24,00 Приключен
Нов подход за независим живот и социално включване на възрастни хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Генерал Тошево 20.11.2012 184 120 184 120 0 170 486 14,00 Приключен
,,Искаме и можем" 05.02.2013 205 073 205 073 0 205 073 12,00 Приключен
Компетентна и ефeктивно работеща администрация в Община Генерал Тошево 14.05.2013 37 376 37 376 0 37 376 12,00 Приключен
Повишаване ефективността на администрацията в Община Генерал Тошево и избягване на дублиращи се функции 16.08.2013 37 699 37 699 0 37 699 12,00 Приключен
Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие - Генерал Тошево 20.12.2013 67 236 67 236 0 63 874 18,00 Приключен
Община Генерал Тошево - „Високо професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево” 07.08.2014 160 520 160 520 0 160 520 16,23 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич" 14.12.2012 46,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз