Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000931415 ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Седалище Област: Шумен Oбщина: Върбица 9870 Върбица ул. "Септ. въстание" 40
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура чрез ремонт на ЦДГ ”Славейче” и СОУ „Паисий Хилендарски” град Върбица 01.08.2008 653 058 653 058 0 651 956 24,00 Приключен
Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на претоварна станция за неопасни отпадъци с инсталация за сепариране в Община Върбица 12.01.2009 211 034 211 034 0 211 034 36,93 Приключен
Интегриран проект за решаване проблемите на водния цикъл на гр.Върбица, общ. Върбица: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за канализационна мрежа, проект за пречиствателна станция за отпадъчни води 12.01.2009 67 888 67 888 64 500 67 888 32,60 Приключен
Съдействие за развитието на Община Върбица чрез междурегионално сътрудничество 10.04.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
„Домашен помощник” – съвременна грижа за нуждаещите се от Община Върбица 26.06.2009 74 480 68 775 6 283 67 379 12,00 Приключен
Повишаване ефективността на администрацията в община Върбица 20.11.2012 51 252 51 252 0 51 252 11,00 Приключен
Ефективна и компетентна общинска администрация Върбица 13.05.2013 81 574 81 574 0 81 574 12,00 Приключен
Местни политики за устойчиво развитие и добро управление в Община Върбица 26.11.2013 65 508 65 508 0 65 508 9,00 Приключен
Общинска администрация Върбица – компетентна и съвременна 06.01.2014 69 509 69 509 0 69 509 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Училище мечта! 17.06.2008 15,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъците в общините Омуртаг, Върбица и Котел 29.12.2008 34,00 Прекратен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз