Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000320648 Община Вълчедръм
Седалище Област: Монтана Oбщина: Вълчедръм 3650 Вълчедръм ул. "България" 18-20
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Ремонт и оборудване на І-ОУ"Васил Левски" гр. Вълчедръм" 02.06.2008 534 097 534 097 0 534 097 12,00 Приключен
В училището е интересно! 17.06.2008 61 668 61 668 0 61 640 15,00 Приключен
Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотноживеещи хора от община Вълчедръм 14.05.2008 0 0 5 618 0 12,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм” 12.01.2009 962 116 962 116 0 962 116 35,00 Приключен
Да си подадем ръка 09.04.2013 95 670 95 670 0 95 670 12,00 Приключен
Стратегическо планиране и ефективно управление на местните политики в Община Вълчедръм 17.10.2013 47 894 47 894 0 47 894 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз