Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000159508 Община Видин
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин пл. Бдинци 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Създаване на благоприятни условия за израстване и развитие на видинските деца 16.07.2008 3 287 419 3 287 419 0 3 277 466 24,00 Приключен
Равен шанс 12.05.2008 84 354 77 934 6 614 77 650 13,00 Приключен
Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение 03.02.2009 729 332 729 332 0 729 332 24,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци „Регионално депо за битови отпадъци – Видин” 29.12.2008 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи в гр. Видин и неговия агломерационен ареал 12.01.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
“Равнопоставени - създаване на Дневен център за възрастни с увреждания в град Видин” 29.10.2010 154 357 154 357 0 155 643 14,00 Приключен
Грижа за вас 04.11.2010 188 924 188 924 0 173 845 14,00 Приключен
Видинска Крепостна Система „Калето” 12.05.2011 0 0 250 034 0 24,00 Прекратен
Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - град Видин 23.06.2011 436 573 436 573 0 414 744 30,00 Приключен
Областен информационен център - Видин 12.07.2011 430 224 430 224 0 429 923 53,80 Приключен
“Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин” 28.06.2011 19 438 429 18 389 242 1 068 661 18 743 498 64,03 Приключен
Фестивал на изкуствата "Дунавски вълни" 09.08.2011 288 351 288 351 0 297 546 24,00 Приключен
Домашен уют и грижа за деца в риск 28.12.2011 1 686 070 1 686 070 0 1 686 070 24,00 Приключен
Съвременни социални жилища в град Видин 28.06.2012 3 773 237 3 773 237 0 3 749 625 39,30 Приключен
Модерна и ефективна администрация 12.10.2012 99 707 99 707 0 99 707 20,40 Приключен
Помощ за вас 19.11.2012 224 617 224 617 0 203 372 14,00 Приключен
Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин 26.11.2012 39 960 783 38 530 236 10 388 114 45 009 658 46,80 Приключен
Повишаване административния капацитет на служителите на община Видин 25.04.2013 85 399 85 399 0 85 399 12,00 Приключен
Зелена и достъпна градска среда в гр. Видин 20.05.2013 4 761 508 4 761 508 0 4 402 049 31,00 Приключен
Реализация чрез интеграция 17.09.2013 441 538 441 538 0 441 538 27,00 Приключен
Реализация чрез интеграция 17.09.2013 470 165 470 165 0 470 165 27,00 Приключен
Видин в следващия програмен период 18.09.2013 499 271 499 271 0 499 271 27,00 Приключен
Реализация чрез интеграция 17.09.2013 397 189 397 189 0 397 189 27,00 Приключен
Реализация чрез интеграция 17.09.2013 183 511 183 511 0 183 511 27,00 Приключен
Разработване на стратегически планови документи на община видин и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики 25.11.2013 55 366 55 366 0 55 366 11,13 Приключен
Нов дом 05.12.2013 172 736 172 736 0 172 736 11,00 Приключен
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Видин 13.12.2013 81 245 81 245 0 81 245 9,00 Приключен
„ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН” 01.08.2014 181 782 181 782 0 181 782 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Заедно можем" 17.06.2008 15,00 Приключен
Интегрирано образование за ромските деца в гр. Видин 17.06.2008 12,00 Приключен
Ние сме с вас 14.05.2008 13,00 Приключен
"Подай ръка" 14.05.2008 13,00 Приключен
НПО сектор – активен участник в прилагането на политики на местно ниво 29.08.2008 12,00 Приключен
За по-добър живот 30.06.2009 12,00 Приключен
Грижи у дома 01.07.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
У ДОМА ПРИ МАМА И ПРИ ТАТКО -Център за ранна интервениция 04.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз