Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000093442 ОБЩИНА ВАРНА
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна бул. "Осми Приморски полк" 43
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В ОБЩИНА ВАРНА 04.06.2008 4 095 327 4 095 327 0 4 091 667 17,00 Приключен
"Всички заедно на училище" 19.06.2008 83 462 83 462 0 83 445 15,00 Приключен
“Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на Община Варна” 03.02.2009 5 266 850 5 266 850 0 5 266 850 24,00 Приключен
Ремонт на Социален учебно - професионален център „Анастасия д-р Железкова”, гр. Варна 03.02.2009 4 211 872 4 211 872 0 4 211 872 24,00 Приключен
МУЗЕИТЕ НА ВАРНА – РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 03.02.2009 3 545 522 3 545 522 0 3 545 522 29,93 Приключен
Техническа помощ за изработване на морфологичен анализ за количеството и вида на генерираните отпадъци на територията на агломерационен ареал Варна 22.12.2008 0 0 44 000 0 24,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” за обекти в Община Варна 12.01.2009 4 824 264 4 824 264 0 5 084 731 81,37 Приключен
Общинска администрация гр. Варна – прозрачен, компетентен, динамичен и интерактивен партньор на бизнеса 10.02.2009 366 370 366 370 0 366 370 12,00 Приключен
“Изследване и разработване на алтернативни модели за организация на градския транспорт в община Варна” 10.04.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
"Заедно за децата на Варна" 17.06.2009 234 368 234 368 0 234 281 14,00 Приключен
е-община Варна - ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите 01.06.2009 1 575 473 1 575 473 0 1 610 980 49,70 Приключен
УКРЕПВАНЕ НА АКТИВНАТА ЧАСТ НА СРУТИЩАТА ПО СТРЪМНИТЕ СКЛОНОВИ УЧАСТЪЦИ ПО НОВОТО ТРАСЕ НА УЛ. “ДЕВНЯ” В УЧАСТЪКА ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ “ШЕЛ” ДО УЛ. “АТАНАС МОСКОВ”, ГР. ВАРНА 05.02.2010 755 897 680 218 97 579 680 218 24,00 Приключен
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна 16.07.2010 4 624 736 4 624 736 0 4 381 137 24,00 Приключен
Социални услуги за достоен и по-добър живот 04.11.2010 188 300 188 300 0 169 591 14,00 Приключен
Подкрепа за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна 23.06.2011 868 795 868 795 0 825 355 30,00 Приключен
Областен информационен център - Варна, изграждане и функциониране 12.07.2011 699 598 699 598 0 699 200 53,00 Приключен
"Достъпна култура в алтернативи" 09.08.2011 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици със специални образователни потребности (дестинация – Варна, време – 21 век) 24.10.2011 249 931 249 931 0 249 874 18,00 Приключен
Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинска администрация на Община Варна за модерна политика в областта на образованието и здравеопазването 09.06.2011 448 325 448 325 0 425 769 18,00 Приключен
"Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", община Варна" 21.12.2011 6 689 354 6 329 727 460 289 6 290 903 58,17 Приключен
Изграждане на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество в областта на управлението на човешките ресурси между Община Варна, Република България, Департамент Нор, Република Франция и община Дордрехт, Кралство Нидерландия 23.02.2012 349 515 349 515 0 349 515 21,30 Приключен
Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в риск- изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна 16.02.2012 3 766 266 3 548 931 514 624 3 548 931 34,00 Приключен
"Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - втори етап и изграждане на канализационна помпена станция "Акациите", гр.Варна" 31.05.2012 29 660 664 27 620 010 8 771 587 27 620 010 46,67 Приключен
ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА 09.07.2012 87 256 768 87 256 768 5 865 720 87 256 768 48,00 Приключен
„Персонални услуги за социална подкрепа” 12.12.2012 168 901 168 901 0 160 903 16,00 Приключен
Регионален туристически продукт "Различното преживяване - качество, полза и стойност" 20.02.2013 188 794 163 046 29 965 154 891 24,00 Приключен
“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” 20.05.2013 11 592 422 11 592 422 563 898 11 012 801 32,00 Приключен
"В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година" 16.10.2013 1 215 323 1 215 323 0 1 215 323 27,00 Приключен
Модернизиране на отделение по лъчелечение на СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков" - Варна ЕООД 30.10.2013 3 863 418 2 585 454 1 298 801 2 585 454 26,00 Приключен
Община Варна – компетентна и ефективна администрация 21.08.2014 92 408 92 408 0 92 408 15,23 Приключен
Да не изоставяме нито едно дете – „У дома, а не в дом” 17.09.2014 551 499 551 499 0 551 394 14,00 Приключен
"Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в Община Варна" 13.02.2015 0 0 0 0 10,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Интеграция на ромските деца в образователната система в гр.Варна" 17.06.2008 17,00 Приключен
ОДК Варна - център за мултикултурен диалог 17.06.2008 12,00 Приключен
"Вълшебството на детското творчество" 02.07.2008 16,00 Приключен
Ученически виртуален творческо-изследователски център 19.06.2008 15,00 Приключен
Варненска ученическа академия 2008/2009 17.10.2008 12,00 Приключен
„Междуучилищен шампионат по картинг и школа за безопасност на движението" 05.10.2009 12,84 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна" 17.07.2012 45,10 Приключен
Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен 11.11.2013 17,83 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз