Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000320559 Община Берковица
Седалище Област: Монтана Община: Берковица 3500 Берковица пл. Йордан Радичков 4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
,,Подобрявана на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица 02.06.2008 695 595 695 595 0 760 553 21,00 Приключен
Предоставяне на социални услуги в общността - "Социален асистент" и "Домашен помощник" 13.05.2008 92 265 84 957 8 870 83 776 12,00 Приключен
Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска рекав района около моста за влизане в кв Раковица 01.06.2011 965 137 965 137 0 916 880 26,67 Приключен
Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност 17.04.2012 556 154 556 154 0 472 731 26,20 Приключен
Общинска администрация Берковица-съвременна и компетентна 13.05.2013 81 358 81 358 0 81 358 12,00 Приключен
Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Берковица 11.12.2013 70 664 70 664 0 70 664 9,00 Приключен
Общинска администрация Берковица-ефективна и отзивчива 11.12.2013 86 654 86 654 0 86 654 9,00 Приключен
Подкрепа за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица 20.12.2013 131 150 131 150 0 72 506 18,00 Приключен
Повишаване капацитета на Общинска администрация Берковица 18.08.2014 86 566 86 566 0 86 566 12,00 Приключен
Ново начало - разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица 17.09.2014 169 867 169 867 0 169 851 13,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз