Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000351558 Община Белово
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Белово 4470 Белово ул. Орфей 4а
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" 14.05.2008 77 244 72 752 5 088 72 246 12,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация, колектор и ПСОВ - град Белово” 12.01.2009 110 452 110 452 0 110 452 29,53 Приключен
Иновативни практики за устойчиво развитие на туризма в Белово, Велинград и Септември 10.04.2009 213 219 213 219 0 204 282 18,00 Приключен
"Предоставяне на е-административни услуги от община Белово чрез въвеждане на географска информационна система" 10.06.2009 360 299 360 299 0 360 285 25,33 Приключен
Създаване на условия за повишаване качеството на живот на децата с увреждания на територията на Община Белово и Община Септември. 02.11.2010 129 783 129 783 0 129 691 14,00 Приключен
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” 03.11.2010 130 019 130 019 0 120 933 14,00 Приключен
Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на град Белово участък при фирма "Импрегнация 2000" 16.03.2012 931 117 931 117 0 884 561 28,10 Приключен
Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово - СОУ Ал. Иванов-Чапай 28.03.2012 544 810 544 810 0 463 088 26,90 Приключен
С лице към гражданите и бизнеса, постигнати чрез откритост, достъпност и ефективност в работата на общинска администрация Белово 05.11.2012 38 810 38 810 0 38 810 18,00 Приключен
Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово 22.11.2012 200 793 200 793 0 190 091 15,00 Приключен
„Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификацията на служителите” 26.04.2013 26 628 26 628 0 26 628 12,00 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработване на Общински план за развитие на Община Белово за периода 2014-2020година 26.11.2013 25 460 25 460 0 25 460 11,13 Приключен
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово 04.08.2014 113 163 113 163 0 113 163 17,13 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз