Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 822118967 "РАИС" ООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик ул."Димчо Дебелянов" 58
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на конкурентноспособността чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване 20.10.2011 2 018 026 1 210 815 812 675 1 210 815 18,00 Приключен
Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД на световния пазар чрез внедряване на иновативен продукт 21.12.2013 3 861 050 2 319 447 1 580 590 2 319 447 14,17 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкуретноспосбността на “Тракция” АД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.05-0036-C0001
"Повишаване на конкурентните предимства и създаване на предпоставки за устойчиво развитие, чрез въвеждане на съвременни производствено-технологични практики в „КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД " BG161PO003-2.1.04-0160-C0001
"Технологична модернизация и консултантска подкрепа за повишаване конкурентноспособността на Модул Модус ООД чрез разширяване, диверсифициране и оптимизиране на производствената дейност" BG161PO003-2.1.04-0857-C0001
"Интензификация на технологични операции при производството на формови комплекти за стъкларската индустрия" BG161PO003-2.1.04-0143-C0001
"Технологична модернизация и въвеждане на иновативни процеси в „Раломекс” АД"" BG161PO003-2.1.04-0361-C0001
"Разширяване на дейността на "ХЕМ"АД чрез технологична модернизация" BG161PO003-2.1.04-0485-C0001
Технологична модернизация за конкурентно и ефективно производство във фирма “ИНТЕХНА” АД BG161PO003-2.1.04-0761-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на СТС ЕЛЕКТРОНИКС ООД чрез обновяване и модернизация на средствата за производство. BG161PO003-2.1.06-0055-C0001
Повишаване конкурентоспособността на НАЙС 2002 ЕООД чрез внедряване на модерна иновативна технология- CNC-струг BG161PO003-2.1.06-0243-C0001
Технологична модернизация на фирма „СЛАВ - ВЕРИГИ” ООД BG161PO003-2.1.06-0247-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Техно Прес" ЕООД чрез технологична модернизация и въвеждане на иновативни предприятия" BG161PO003-2.1.06-0078-C0001
Технологично обновление за повишаване на конкурентоспособността на „АМЕТ” ООД BG161PO003-2.1.06-0457-C0001
"Технологична модернизация за повишаване на производствените възможности на Карнес ЕООД" BG161PO003-2.1.06-0136-C0001
Модернизация на производството и разширяване на дейността на “Петров П.М.” ЕООД BG161PO003-2.1.06-0291-C0001
Повишаване на пазарния дял на Александрис Инженеринг ЕООД чрез обогатяване на продуктовата гама BG161PO003-2.1.06-0586-C0001
СЕ маркировка – за повишаване конкурентоспособността на МАК ООД на европейския пазар BG161PO003-2.1.08-0269-C0001
Технологично обновление в "Енеркемикал" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0169-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Балканкар – Руен” АД чрез ефективно управление на енергията BG161PO003-2.1.12-0641-C0001
Увеличаване производствения капацитет на “Бунай” АД и стартиране на инструментално производство BG161PO003-2.1.13-0343-C0001
Внедряване на енергоспестяващи технологии в ''М+С Хидравлик'' АД BG161PO003-2.3.01-0009-C0001
Технологична модернизация и разширяване на дейността на ''МАТ'' ООД гр. Разград BG161PO003-2.1.13-0366-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „НИКДИМ” ЕООД, чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0189-C0001
Технологично обновление и повишаване ефективността на "ПЕТРОВ П.М" ЕООД BG161PO003-2.1.13-0358-C0001
Технологична модернизация в „Астроида” ООД BG161PO003-2.1.13-0395-C0001
Повишена конкурентоспособност, чрез инвестиция във високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0480-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност в цех за механична обработка на "АСЛ Машгруп" ООД" BG161PO003-2.3.02-0071-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "УНИТРАФ" АД" BG161PO003-2.3.02-0120-C0001
Повишаване на енергийната ефективност в "ДИАНЕЛ" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0148-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на “ТОП ФЛОТ” ООД чрез внедряване на иновативни продукти. " BG161PO003-1.1.07-0711-C0001
Внедряване на 6-осен декартов робот за заваряване в производството на Кимекс ООД BG161PO003-1.1.07-0551-C0001
"Внедряване на героторна помпа с иновативна двойка зъбни колела" BG161PO003-1.1.07-0100-C0001
Внедряване на иновативен апарат за термоаблация BG161PO003-1.1.07-0156-C0001
ВНЕДРЯВАНЕ В “АТРА-96” ООД НА ПРОДУКТИ С ИНОВАТИВЕН ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН BG161PO003-1.1.07-0290-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз