Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831240460 "ПЛАСТО" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София ул."Тинтява" 15-17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване потенциала за растеж на "Пасат антени" ООД чрез инвестиции в нови продукти и производствени подобрения BG161PO003-2.1.11-0085-C0001
Технологична модернизация в “БКК-95” ООД BG161PO003-2.1.13-0257-C0001
"По-конкурентоспособни чрез повишаване на енергийната ефективност" BG161PO003-2.3.02-0404-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз