Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131052918 "Интегрити Консултинг" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Овче поле" 122,ет.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Утвърждаване на "НОВО - ТЕХ" ООД като лидер на пазара чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.02-0098-C0001
"Покриване на изискванията на стандарт ISO 9001:2000 във Възход Манифакчъринг ООД" BG161PO003-2.1.02-0187-C0001
Чрез консултантска инвестиционна подкрепа към модернизация BG161PO003-2.1.02-0087-C0001
"Покриване на изискванията на международен стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 в Ейч Джи Би ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0057-C0001
Подобряване на конкурентноспособността на САВЕЛ чрез отговаряне на изискванията на ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.02-0025-C0001
"Повишаване на информационната сигурност в Булгед ООД" BG161PO003-2.1.02-0104-C0001
"Покриване на изискванията на стандарт ISO 9001:2000 в Модена ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0126-C0001
"Конкурентноспособност чрез покриване изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0153-C0001
Производство на облекла по международни стандарти BG161PO003-2.1.02-0049-C0001
"Създаване на условия за подобрен контрол и модернизация в „ЕЛНЕТ БЪЛГАРИЯ” АД" BG161PO003-2.1.02-0289-C0001
"Осигуряване сигурността на данни при предоставяне консултации и внедряване на софтуерни решения за изграждане телекомуникационни мрежи, чрез внедряване на СУИС" BG161PO003-2.1.02-0024-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността на МЕГИ 96 ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0129-C0001
Създаване на условия за развитие на "Яна тур - България" ООД, чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.02-0121-C0001
"Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2000 - условие за подобрена конкурентоспособност на "СВЕМАР"ООД" BG161PO003-2.1.02-0151-C0001
"Покриване на изискванията на стандарт ISO 9001:2000 в Колоре България ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0185-C0001
"Внедряване на добри практики за управление на качеството и безопасността на храните в хотели Рила и Рилена" BG161PO003-2.1.02-0077-C0001
"Привеждане на производството на трикотажни облекла в ЕТ Джони в съответствие с изискванията на международен станадрт за управление на качеството ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0067-C0001
"Внедряване на добри практики за управление на качеството и безопасността на храните в хотел Вила Рока" BG161PO003-2.1.02-0193-C0001
"Повишаване конкурентноспособността на "Колев и Колев" ООД чрез разработване, внедряване и сертификация на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0005-C0001
"Достигане на европейски стандарти за информационна сигурност в полиграфическата индустрия в Алианс Принт ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0131-C0001
Повишаване конкурентноспособността и адаптивността на заети лица в община Девин, чрез обучение по ключови компетенции BG051PO001-2.1.01-0366-C0001
Повишаване квалификацията и конкурентноспособността на заети лица в Област Благоевград BG051PO001-2.1.02-0051-C0001
Към съвременно производство чрез покриване изискванията на стандарт ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0001-C0001
БКС ЕООД - повишаване конкурентоспособността чрез производство в съответствие със стандарт ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0004-C0001
Внедряване на Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие на Фактор ЕООД и висока конкурентоспособност на фирмата BG161PO003-2.1.03-0180-C0001
Минимизиране на аспекти на замърсяване на околната среда чрез внедряване и сертификация на СУОС и закупуване на релевантно оборудване BG161PO003-2.1.03-0006-C0001
Внедряване на съвременни практики за добро управление на качеството в ГЕОПЛАН ЕООД BG161PO003-2.1.03-0124-C0001
Въвеждане на Система за управление на околната среда в „Джиза БГ” ООД BG161PO003-2.1.03-0126-C0001
Управление на качеството на предлаганите услуги и информационна сигурност в Мур Стивънс Булмар ЕООД BG161PO003-2.1.03-0134-C0001
„Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 в „Маг Студио” ООД” BG161PO003-2.1.03-0142-C0001
"Повишаване конкурентоспособността чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0268-C0001
"Повишаване качеството на услугите на "ДОРИС" ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0346-C0001
--- BG161PO003-2.1.03-0354-C0001
Технологично обновление на производството на детски обувки в „Колев и Колев” ООД BG161PO003-2.1.06-0105-C0001
Информационна сигурност – ново предизвикателство при независимите оценки. BG161PO003-2.1.08-0268-C0001
СЕ маркировка – за повишаване конкурентоспособността на МАК ООД на европейския пазар BG161PO003-2.1.08-0269-C0001
Управление на качеството и информационната сигурност в Консултантска кантора „Филипов и партньори” BG161PO003-2.1.08-0595-C0001
"Внедряване на практики за управление на въздействието върху околната среда в дейността на ГЕОПЛАН ЕООД BG161PO003-2.1.08-0591-C0001
Повишаване на информационната сигурност в Ротопринт ООД, чрез покриване на изискванията на стандарт ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.08-0590-C0001
Внедряване на Система за управление на качеството и Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие на "многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински - Сливен" BG161PO003-2.1.08-0572-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ЦД АД в условията на интегриране на националните капиталови пазари в ЕС, чрез осигуряване на непрекъсваемостта и сигурността на информационните потоци и активи и сертифицирането спрямо ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.08-0569-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Елитстрой АД в строителния бранш чрез въвеждане на практики за управление на дейността и околната среда BG161PO003-2.1.08-0551-C0001
Намаляване на вредното влияние върху околната среда и устойчиво развитие на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.08-0281-C0001
Покриване на международните стандарти за качество и сигурност на информацията, основополагащ елемент за повишаване конкурентоспособността и условие за интернационализация на дейността на Компас-преводачески услуги ЕООД BG161PO003-2.1.08-0288-C0001
Внедряване на Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие и висока конкурентоспособност на „Метикс” ООД BG161PO003-2.1.08-0375-C0001
Повишаване на имиджа и конкурентоспособността на Др. Пендл и Др. Писвангер ЕООД чрез внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност. BG161PO003-2.1.08-0390-C0001
Внедряване на система за управление на информационната сигурност в Ломини ООД BG161PO003-2.1.08-0480-C0001
" Практики за управление на бизнес дейността и безопасността на храните в „ОПТиЛОГ” ЕООД " BG161PO003-2.1.08-0431-C0001
„Подобряване на управлението в „Кавангард” ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти” BG161PO003-2.1.08-0433-C0001
Внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001 – 2008 в „ЛИГНА КОНСУЛТ” ООД BG161PO003-2.1.08-0443-C0001
"Клъстер "Интер мода трейдинг" - обединени можем повече..." BG161PO003-2.4.01-0009-C0001
Практики на аутсорсинг - фактор за добро управление на общинските дейности BG051PO002-1.6.02-0043-C0001
Информационна сигурност - доверие и надеждност в услугите на БСК АД BG161PO003-2.1.12-0062-C0001
Информационна сигурност и качество в услугите на Хроника ООД BG161PO003-2.1.12-0077-C0001
Подобряване на организационните процеси в „Техем Сървисис“ ЕООД посредством внедряване на система за управление на качеството BG161PO003-2.1.12-0138-C0001
Внедряване на Система за управление на информационната сигурност, съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2005 BG161PO003-2.1.12-0387-C0001
Подобряване на конкурентните предимства на „Метрон“ АД чрез въвеждане на системи за управление BG161PO003-2.1.12-0156-C0001
Опазване на околната среда чрез сертифициране и въвеждане на нови информационни и производствени технологии в Пападопулос и син ООД BG161PO003-2.1.12-0170-C0001
ГРИППА АД – конкурентоспособност чрез покриване изискванията на стандарт ISO 22000:2005 и въвеждане на ERP система BG161PO003-2.1.12-0583-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МЦ Пулс” АД чрез внедряване и сертифициране на СУК по международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.12-1141-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ Пулс” АД чрез внедряване и сертифициране на СУК по международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.12-1145-C0001
Технологична модернизация и диверсификация в производството на „Доев” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0144-C0001
Иновативните технологии като фактор за развитие и конкурентоспособност BG161PO003-2.1.13-0237-C0001
Инвестиране в по-добри условия на труд в Техномат Меркурий ЕООД BG051PO001-2.3.02-0065-C0001
Подобряване на условията на труд и изграждане на система за управление на здравето и безопасността при работа в Милия Джо ЕООД BG051PO001-2.3.02-0158-C0001
Безопасен труд-устойчиво развитие BG051PO001-2.3.02-0406-C0001
Сигурност, качество и конкурентоспособност на информационните услуги BG161PO003-2.1.12-0144-C0001
Осигуряване на безопасни условия на труд в производителните процеси в Пападопулос и син ООД BG051PO001-2.3.02-0338-C0001
"Създаване на по-добри условия на труд в "СВЕМАР" ООД" BG051PO001-2.3.02-0272-C0001
Подобряване условията на труд в "Грос мебел" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0103-C0001
Подобряване на условията на труд във ВИСИТЕКС ООД гр.Петрич BG051PO001-2.3.02-0169-C0001
Нови перспективи за повишаване на конкурентоспособността на КАРИНА – 4 ООД BG161PO003-2.1.13-0230-C0001
Подобряване на условията на труд и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в Геоплан ЕООД BG051PO001-2.3.02-0372-C0001
Здраве и безопасност при работа в ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG051PO001-2.3.02-0071-C0001
ФАКТОР ЕООД – модернизацията като фактор за устойчивост и конкурентоспособност BG161PO003-2.1.13-0506-C0001
"Богатствата на Западни Родопи" BG161PO001-3.2.03-0010-C0001
Въвеждане на Система за управление на околната среда в производството на ЕТ „Димитър Христов – НЕТИ” BG161PO003-2.1.12-0590-C0001
Ново оборудване – нови възможности BG161PO003-2.1.13-0384-C0001
"Подобряване на безопасността на труда в Рилена" BG051PO001-2.3.03-0284-C0001
"Подобряване нивото на професионална безопасност и здраве в ТПК "Нов свят"" BG051PO001-2.3.03-0096-C0001
"Инвестиции за безопасен труд в Енергоремонт-Бобов дол АД" BG051PO001-2.3.03-0279-C0001
"Производство на обувки съгласно съвременни практики и международни стандарти за безопасност на труда" BG051PO001-2.3.03-0551-C0001
"Повишаване ефективността на трудовата дейност на "Политрансфер Електрик" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0160-C0001
"Подобряване условията на труд във фирма "БОДИНОР - 1" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0904-C0001
"По-добри условия на труд за персонала на "МБАЛ Пазарджик" АД" BG051PO001-2.3.03-0498-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Хидроенергийна компания" ООД" BG051PO001-2.3.03-0231-C0001
Персоналът на МБАЛ "Св.Петка" АД гр.Видин с по-добри условия на труд BG051PO001-2.3.03-0092-C0001
"Инициатива за безопасен труд в производството на Фактор ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0258-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Мистрал софтуер" ООД BG051PO001-2.3.03-0674-C0001
Подобряване на условията на труд във Велпа 91 АД BG051PO001-2.3.03-1061-C0001
Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация BG051PO002-3.1.08-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз