Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131468980 МОБИЛТЕЛ ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1309 София район "Илинден", ул. "Кукуш" №1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Мтел за МТЕЛ: Мобилност и трудова ефективност на заети лица 15.12.2008 508 567 355 997 152 968 355 997 18,00 Приключен
Внедряване на иновативни услуги „интелигентно дистанционно отчитане на потребление” и „наблюдение на преносни мрежи на комунален ресурс 30.08.2012 0 0 3 451 060 0 24,00 Прекратен
Мтел за Мтел: Професионализъм и развитие" 06.02.2013 183 278 128 295 55 716 128 295 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Знанието във ваши ръце - инвестиция в човешкия патенциал чрез обучения за развитие на ключови компетенции за заети лица" 28.05.2010 8,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип - „Съботно – неделна грижа за деца и родители” BG051PO001-5.2.06-0137-C0001
Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” BG051PO001-5.2.06-0130-C0001
Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата BG161PO002-1.4.01-0008-C0001
Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН BG161PO002-2.1.01-0005-C0001
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ BG161PO002-3.3.02-0004-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград BG161PO002-3.3.02-0008-C0001
"Подобряване на качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика" BG051PO001-6.1.08-0001-C0001
Социално предприятие за обществено хранене "Независим живот" - домашен социален патронаж, обществена трапезария, стол BG051PO001-5.1.02-0002-C0001
Да направим училището привлекателно за младите хора Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) BG051PO001-4.2.05-0001-C0001
"Създаване и развитие на "Евробилдинг" инкубатор" като регионална структура в подкрепа на малкия и среден бизнес" BG161PO003-2.2.01-0030-C0001
Студентски практики BG051PO001-3.3.07-0002-C0001
Популяризиране, развитие и сигурност на онлайн потреблението, чрез налагане на точни и ясни правила от единен орган - Български Е-клъстер BG161PO003-2.4.01-0020-C0001
Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве BG051PO001-4.3.04-0035-C0001
Създаване на иновативни софтуерни модули за уеб платформата Apache Tapestry и изработване на приложението Кредит Мениджър чрез тях BG161PO003-1.1.05-0070-C0001
"Виброенергия" BG161PO003-1.1.05-0148-C0001
Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Тракия” – община Пловдив BG051PO001-5.1.04-0081-C0001
„Качествен живот в общността” BG051PO001-5.1.04-0146-C0001
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
Внедряване и реализация на иновативен съд за пренос на газ под високо налягане – развитие на иновативния потенциал на Иновативни технологии ООД BG161PO003-1.1.05-0235-C0001
Разработка на интегриран еластично-фрикционен отоплител за обувки BG161PO003-1.1.05-0309-C0001
Разработване на компютърна система за моделиране на състоянието и възможното развитие на бизнес процесите в производствени предприятия с дискретно производство BG161PO003-1.1.05-0281-C0001
Утвърждаване на оценката на публични политики като инструмент на добро управление BG161PO003-2.4.01-0044-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на консорциум „Техно-Логично“ BG161PO003-2.4.02-0146-C0001
Изграждане, развитие и утвърждаване на Клъстер АРЕА Бранд ООД BG161PO003-2.4.02-0062-C0001
‚Популяризиране и развитие на компаниите занимаващи се с иновативен маркетинг‘ BG161PO003-2.4.02-0110-C0001
Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип ” BG051PO001-5.2.12-0025-C0001
Старт на Център Медикал Консулт СТМ BG051PO001-1.2.03-1107-C0001
„Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в община Павликени” BG051PO001-5.2.12-0052-C0001
„Център за настаняване от семеен тип – Момчилград” BG051PO001-5.2.12-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз