Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 828050344 "ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР" ЕООД
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра ул."Илия Блъсков" 1, ет.1, п.к.9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Укрепване на свлачище по улица „Тимок” - град Силистра” BG161PO001-1.4.03-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз