Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130472125 Билборд АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1463 София пл. България 1, НДК, вх.44
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на квалификацията на служителите на Офис Експрес Сървисис ООД BG051PO001-2.1.01-0282-C0001
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика" BG051PO001-2.1.05-0001-C0001
"Разширяване на обема на производство и затваряне на производствения цикъл в "Глоуб индъстрис" ЕООД" BG161PO003-2.1.06-0397-C0001
Внедряването на система за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 14001 в дейността на Демакс Ди Пи Ай АД BG161PO003-2.1.12-0549-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД BG161PO003-2.3.02-0076-C0001
Трудова мобилност BG051PO001-2.2.03-0408-C0001
Стартиране на производство на меки опаковки с променлив дифракционен релефно-фазов оптичен елемент BG161PO003-1.1.07-0311-C0001
Внедряване на собствено разработени иновативни продукти в производствения процес на „Уолтопия” ООД BG161PO003-1.1.07-0331-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз