Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130867631 "ДАБЪЛ Т" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."Васил Левски" 100Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ПИ ЕС ПИ КОМПЮТРИ” ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ (ERP СИСТЕМА) BG161PO003-2.1.12-0352-C0001
„Постигане на високо ниво на информационна сигурност в "Резон-България" ЕООД” BG161PO003-2.1.12-0499-C0001
Внедряване на система за управление на информационната сигурност в „Резон” ООД BG161PO003-2.1.12-0501-C0001
Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси BG051PO002-1.1.05-0010-C0001
Ефективни, квалифицирани и конкурентноспособни ЧР чрез трансграничен обмен за популяризиране възможностите на документалния output management BG051PO001-7.0.07-0005-C0001
Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове BG051PO002-2.2.12-0073-C0001
Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП BG051PO002-3.2.06-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз