Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131227851 "Балкан сървисис" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София район Оборище ЕКЗАРХ ЙОСИФ No 31, ет. 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Технологично развитие на "Балкан сървис"ООД чрез разширяване на портфолиото от изделия(ERP)продукти 20.10.2011 537 151 376 005 161 895 376 005 12,00 Приключен
X3 International – иновативно средство за финансов анализ 11.11.2011 710 700 433 190 277 686 433 190 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Внедряването на ISO 9001 в „ЕГЕ ГРУП” – гаранция за качество и растеж” BG161PO003-2.1.08-0603-C0001
Внедряване на софтуер за управление на връзки с клиенти (CRM система) в Инвестор.БГ АД BG161PO003-2.1.12-0111-C0001
„Market EYE – иновативно средство за финансов анализ” BG161PO003-1.1.03-0066-C0001
„GOALS” – иновативно средство за обучение и провеждане на изпити” BG161PO003-1.1.07-0147-C0001
Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията, чрез обработка на информация от наблюдения на Националния статистически институт, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните. BG051PO002-3.1.08-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз