Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831643461 Автомагистрали Хемус АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Софийски герой №3,вх.В, ет.1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Технологична модернизация на „Автомагистрали Хемус” АД за постигане на дългосрочна пазарна устойчивост 09.07.2009 0 0 1 887 000 0 18,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД BG161PO001-2.1.02-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз