Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831747245 "ЕСРИ България" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1407 София бул. "Н.Вапцаров" 35
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Изграждане на система за управление на информационната сигурност и сертифициране по международно признатия стандарт ISO 27001:2005 10.08.2009 35 526 17 763 41 192 17 763 18,00 Приключен
Технологична модернизация за предоставяне на отдалечени и мобилни геопространствени услуги 18.02.2011 0 0 252 735 0 18,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на капацитета за ПЧП на Oбщина Гоце Делчев BG051PO002-1.4.02-0009-C0001
Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НК „ЖИ”) BG161PO004-5.0.01-0015-C0001
"Модернизиране на административното обслужване в община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.02-0152-C0001
Развитие на човешкия капитал в "Софийска вода" АД чрез обучение по ключови компетенции. Инвестицията в знание-инвестиция в бъдещето BG051PO001-2.1.02-0248-C0001
“Асеновград – свещената порта на Родопите” BG161PO001-3.1.02-0108-C0001
Разработка и управление на конкурентоспособни геопространствени системи и бази данни BG161PO003-2.1.06-0478-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "Абати" АД чрзе въвеждане на нов продукт-Уеб базирана система за автоматизиран анализ на съдържанието" BG161PO003-2.1.11-0026-C0001
"Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002099 "Кочериново" и BG0002101 "Мещица" BG161PO005-3.0.08-0002-C0001
Разработване на планове за управление на риска от наводнения BG161PO005-1.0.10-0001-C0001
Разработване на планове за управление на риска от наводнения BG161PO005-1.0.10-0003-C0001
Разработване на планове за управление на риска от наводнения BG161PO005-1.0.10-0004-C0001
"Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, разионално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатичните промени" BG051PO001-3.3.06-0063-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев BG051PO002-2.2.12-0059-C0001
Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура“ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности. BG051PO002-3.1.09-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз