Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 814191534 "Инвестстрой-92" ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново гр.Велико Търново, ул."Росица" 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Повишаване конкурентоспособността на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД чрез въвеждане на СУК, сертифициране по ISO 9001:2000 и модернизация на работния процес” 04.08.2009 0 0 23 150 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски” с. Балван” BG161PO001-1.1.01-0136-C0001
Укрепване на активно свлачище при км. 1+150 на път ІV – 5355” ІІІ – 4082 Теменуга – Водно” BG161PO001-4.1.02-0005-C0001
„Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово” BG161PO001-1.4.04-0007-C0001
„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново - Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” – Етап І ” BG161PO001-1.4.04-0005-C0001
Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на община Велико Търново BG161PO001-1.4.05-0010-C0001
Професионална техническа гимназия (ПТГ) „Д-р Никола Василиади” – Габрово BG161PO001-1.1.02-0012-C0001
Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново BG161PO001-3.1.02-0095-C0001
Създаване на регионален диагностичен центар чрез онкологични заболявания към МОБАЛ д-р Стефан Черкезов, Велико Търново BG161PO001-1.1.08-0015-C0001
Изграждане на инфраструктурни съоръжения по река Тревненска в гр. Трявна за предотвратяване на наводнения. BG161PO001-4.1.04-0006-C0001
Мерки за предотвратяване на наводнения в град Белене BG161PO001-4.1.04-0051-C0001
Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново BG161PO001-1.1.11-0014-C0001
Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания в град Разград BG161PO001-1.1.11-0048-C0001
Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново BG161PO001-1.1.12-0012-C0001
Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново BG161PO001-1.1.09-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз