Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130378932 "БИЗНЕС СОФТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1407 София бул."Черни връх" 51Б,ФПИ бизнес център
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Въвеждане на система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 в БизнесСофт ООД 01.06.2011 136 597 102 448 35 090 102 448 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентноспособността на РУСЕГАЗ ЕООД чрез покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0041-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на Строителна механизация" АД чрез покриване на международно признати стандарти и въвеждане на ИТ система за управление" BG161PO003-2.1.03-0351-C0001
МИКРОСИС КО – СИГУРНИЯТ ПАРТНЬОР НА БАЛКАНИТЕ BG161PO003-2.1.08-0623-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Агроменидж АД чрез инвестиции в информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0371-C0001
Въвеждане на методи за управление на световно ниво в Планекс ООД BG161PO003-2.1.12-0988-C0001
„Устойчиво развитие на „Проксимус инженеринг” ЕООД, чрез въвеждане на ERP система за управление и контрол на бизнес процесите” BG161PO003-2.1.12-0965-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Инстал Инженеринг СВ” ООД BG161PO003-2.1.12-1169-C0001
Технологично обновление и повишаване ефективността на "ПЕТРОВ П.М" ЕООД BG161PO003-2.1.13-0358-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз