Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 814181757 "Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 81 А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Нови пазари и устойчиво развитие за „ХМИ” 17.07.2009 1 273 112 763 867 599 878 763 867 15,00 Приключен
Покриване на международно признати стандарти – основен фактор за конкурентоспособното развитие на „ХМИ” ЕООД 04.08.2009 34 918 17 459 22 810 17 459 12,00 Приключен
Нови международни пазари и устойчиво развитие за "ХМИ" 27.07.2012 0 0 321 377 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа - алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип" BG051PO001-5.1.02-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз