Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121390582 "КЮ ЕЙ СИ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Цар Борис 168, Бизнес център Андроида, ет. 3, офис 31
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Обучение на заети лица от големи производители за придобване на ключови компетенции по прилагане на хармонизираното законодателство, международните станадарти, съвременни ИКТ, добри практики и управление на човешките ресурси в бизнеса 09.04.2008 49 813 34 869 15 444 34 865 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Консултации, оценка и инвестиции за постигане и доказване на съответствие на медицински изделия с европейските хармонизирани изисквания" BG161PO003-2.1.02-0015-C0001
„ВНЕДРЯВАНЕ НА СУК СЪГЛАСНО ISO 9001:2008 В „ПАСАТ БЪЛГАРИЯ” АД И „СЕ” МАРКИРОВКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТИ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВИТЕ ОТ НОВ ПОДХОД” BG161PO003-2.1.03-0140-C0001
"Консултации, оценка и инвестиции за покриване на международно признати стандарти" BG161PO003-2.1.03-0267-C0001
Консултации, оценка и инвестиции за постигане и доказване на съответствие на медицински изделия КЛАС 1 с европейските хармонизирани изисквания BG161PO003-2.1.08-0330-C0001
Инвестиции за конкурентноспособност BG161PO003-2.1.11-0146-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на “Коаттех” ООД , чрез въвеждане на система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 и внедряване на „СЕ” маркировка” BG161PO003-2.1.12-1023-C0001
Консултации, оценка и инвестиции за осигуряване на съответствието на нови модели LAN комутатори с европейските хармонизирани изисквания BG161PO003-2.1.12-0453-C0001
ВЪВЕЖДАНЕ НА ISO 9001, CE МАРКИРОВКА И СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА BG161PO003-2.1.12-0285-C0001
"Подобряване на организацията и условията на труд в ТРАНСКОМ С. А. ООД" BG051PO001-2.3.02-0222-C0001
"Повишаване безопасността на трудовия процес в "СИМПЕКС" ООД" BG051PO001-2.3.03-0790-C0001
"Подобряване на организацията и условията на труд в обособените производства на "Емко" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0706-C0001
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в ИАСАС чрез внедряване и сертифициране на система за управление на качеството BG051PO002-3.1.08-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз