Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130199580 "СИЕЛА НОРМА" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1463 София район Подуяне, п.код 1510, ЖК. Хаджи Димитър, бул.
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Развитие на човешкия капитал в областта на информационните технологии" 23.02.2010 154 021 123 217 32 957 123 213 8,00 Приключен
Технологична модернизация в "Сиела Софт Енд Паблишинг" АД 20.10.2011 1 654 122 992 473 664 623 992 414 18,00 Приключен
Подобряване условията на труд в Сиела Норма АД 22.06.2012 45 972 45 972 0 45 971 6,00 Приключен
"Повишаване на езиковите компетенции на служителите на Сиела Норма АД" 29.01.2013 169 326 118 528 51 696 118 527 15,17 Приключен
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕЧАТНА БАЗА СИЕЛА 20.05.2014 2 812 188 1 406 094 1 406 094 1 406 078 9,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община Симитли BG051PO002-3.1.02-0154-C0001
Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители BG051PO002-2.4.02-0001-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията BG051PO002-2.4.02-0008-C0001
Укрепване на капацитета на Управляващия орган (УО) на ОПАК, Комитета за наблюдение (КН) на ОПАК и звеното за вътрешен одит на МДААР BG051PO002-4.1.01-0006-C0001
Повишаване на информационната сигурност в Ротопринт ООД, чрез покриване на изискванията на стандарт ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.08-0590-C0001
Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство BG051PO002-3.2.02-0001-C0001
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията BG051PO002-3.1.06-0019-C0001
Внедряване на система за управление на ресурсите (ERP) в „Булгед” ООД BG161PO003-2.1.12-0214-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Техно Прес” ЕООД чрез въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) в предприятието. BG161PO003-2.1.12-1137-C0001
Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен BG051PO001-4.3.04-0049-C0001
Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар. BG051PO001-3.1.07-0009-C0001
Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.2.05-0001-C0001
Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие BG051PO002-3.1.08-0032-C0001
Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ BG051PO002-3.2.06-0013-C0001
Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани обучения BG051PO002-2.2.17-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз