Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103589544 Христов-16 ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна бул. Пирин 2-4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Автоматизиране и разширяване на производството на врати и каси " BG161PO003-2.1.04-0796-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на „Личев” ЕООД чрез технологична модернизация на мебелното производство” BG161PO003-2.1.06-0398-C0001
Внедряване на съвременни технологии и оборудване – производственна стабилност и растеж в отговор на икономическата криза. BG161PO003-2.1.06-0052-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на ЕТ Баджо – Венко Баджаров чрез въвеждане на съвременни високотехнологични решения за обработка на стъкло с цел разширяване на дейността и диверсификация на продукта. BG161PO003-2.1.06-0421-C0001
Повишаване конкурентоспособността чрез модернизация и продуктова диверсификация BG161PO003-2.1.06-0556-C0001
Подобряване на конкурентоспособността чрез технологична модернизация на „Господинов и синове” ООД , 2010-2011г BG161PO003-2.1.06-0165-C0001
Инвестициите в модерно оборудване - средство за устойчив растеж на "Би Ем Ес Продъкшън" ООД BG161PO003-2.1.11-0086-C0001
"Комбинирано съоръжение за игра модел "Летяща чиния" BG161PO003-1.1.04-0045-C0001
Технологично обновление и модернизация на "Лука" ООД BG161PO003-2.1.13-0221-C0001
Внедряване на високотехнологично оборудване в производствения процес и диверсифициране на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Мела” ООД BG161PO003-2.1.13-0125-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на “ХЕРАЛД”ЕООД,чрез въвеждане на съвременни високотехнологични решения за обработка на детайли от дървесина, с цел разширяване на дейността и диверсификация на продукцията BG161PO003-2.1.13-0243-C0001
"Конкурентоспособност с енергоефективни технологии и ВЕИ източници" BG161PO003-2.3.02-0070-C0001
"Внедряване на енергоефективно производствено оборудване в "К2" ООД" BG161PO003-2.3.02-0094-C0001
"Енергоефективни технологии в "ИМПАЛА" ООД" BG161PO003-2.3.02-0098-C0001
"Конкурентоспособност с енергоспестяващи технологии и ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0100-C0001
"Конкурентоспособност с енергоефективни технологии в "САКСО БГ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0078-C0001
"Ефикастност и ефективност чрез енероспестяващи технологии и въвеждане на ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0099-C0001
"Въвеждане на енергоспестяващо оборудване и съоръжения в "НОВЕЛ" ООД BG161PO003-2.3.02-0093-C0001
Диверсификация на продукцията на "Деспас" ООД, чрез внедряване в производство на иновативен продукт „Мебелни плоскости с композитно покритие на циментова основа” BG161PO003-1.1.07-0158-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на МВ Янтра АД, гр.Габрово посредством инвестиции в енергоспестяващи мерки и оборудване" BG161PO003-2.3.02-0316-C0001
"Ефективност и ефикасност с енергоспестяващи технологии и ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0474-C0001
"Ефективност и енергоспестяващо технологично оборудване и въвеждане на ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0361-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз