Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121297164 Инфогруп БГ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Александър Стамболийски № 127 вх.В, ап. 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Инвестиция за устойчив туризъм 16.12.2008 16,20 Приключен
Подобряване квалификацията и конкурентноспособността на работещите в "Еко Енимал" ООД 23.01.2009 18,00 Прекратен
Квалификация - качество - конкурентноспособност 28.01.2009 18,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Равни възможности за професионална квалификация на заетите лица от четири строителни фирми на гр. Самоков BG051PO001-2.1.02-0167-C0001
Професионалното обучение - фактор за конкурентоспособност на българския туризъм BG051PO001-2.1.02-0301-C0001
"Нови знания за развитие на човешкия капитал" BG051PO001-2.1.02-0299-C0001
"Добри практики - допълнителни умения - висока квалификация" BG051PO001-2.1.02-0391-C0001
Подобряване безопасните и здравословни условия на труд в "Джем Секюрити" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0360-C0001
Развитие за устойчив туризъм. BG161PO001-3.2.02-0043-C0001
"Повече знания - по-добри перспективи" BG051PO001-2.1.16-0006-C0001
"Усъвършенстване" BG051PO001-2.1.16-0076-C0001
"Повишаване квалификацията на работната сила" BG051PO001-2.1.16-0063-C0001
За модерна и компетентна администрация BG051PO002-2.2.09-0072-C0001
"Сигурност и безопастност на работното място" BG051PO001-2.3.03-0447-C0001
"Безопасност на труда - важна стъпка за развитието на Вида Турс" ЕООД BG051PO001-2.3.03-0097-C0001
Ефективност и устойчивост на модерната администрация BG051PO002-2.2.12-0040-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз