Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175327262 "ИНТЕХНА" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Красно село ул. Нишава No 62-70

Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Нов метод за повишаване на срока на експлоатация и носещата способност на конструкционни елементи със скрепителни отвори" BG161PO003-1.1.01-0095-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз