Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131086564 "Ай Би Ес - България" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1172 София ул."Пимен Зографски" 4, сграда 1, ет.1,офис 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Увеличение капацитета на центъра за предоставяне на дистанционни ИТ услуги, водещо до петкратно увеличение на приходите от износ" 17.07.2009 1 014 430 659 380 359 813 659 197 15,00 Приключен
Покриване на международен стандарт ISO 27001:2005 04.08.2009 19 019 9 510 12 850 9 510 15,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
По-конкурентоспособни чрез повишена сигурност на управление на информацията BG161PO003-2.1.03-0251-C0001
Внедряване на СУК, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 в ГЛЕНКОМ ЕООД BG161PO003-2.1.03-0157-C0001
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
Развитие на административното обслужване по електронен път BG051PO002-3.1.03-0001-C0001
Разработка и управление на конкурентоспособни геопространствени системи и бази данни BG161PO003-2.1.06-0478-C0001
Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз BG051PO002-3.1.06-0011-C0001
"Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство" BG051PO002-3.1.06-0020-C0001
Повишаване конкурентноспособността на "Главболгарстрой холдинг" АД чрез внедряване на CRM система. BG161PO003-2.1.12-0017-C0001
Инвестиция в значително по-високо конкурентноспособен модел за предоставяне на ERP, CRM и BI решения BG161PO003-2.1.13-0176-C0001
Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС BG051PO002-1.5.03-0003-C0001
Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар. BG051PO001-3.1.07-0009-C0001
Повишаване квалификацията на експертите по информационни системи в агенция “митници” BG051PO002-2.2.09-0027-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА НАДЕЖДНА СРЕДА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ И КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА В Р.БЪЛГАРИЯ и СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ДЕЛОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /ЕДИС/ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ BG051PO002-3.3.07-0001-C0001
Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.2.05-0001-C0001
Нов модел за вътрешен контрол, базиран на облачни технологии BG161PO003-1.1.07-0691-C0001
Внедряване на иновативен продукт:„Балансирана система от показатели за ефективност“ BG161PO003-1.1.07-0566-C0001
„Подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници” BG051PO002-3.2.04-0006-C0001
Повишаване компетентността на служителите от Агенция „Митници” в областта на развитие на информационни системи, пряко свързани с електронното управление и предоставянето на електронни услуги, както и придобиване на професионални знания и умения в сферата BG051PO002-2.2.12-0125-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПРИ КОНТРОЛА НА СТОКИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ BG051PO002-3.2.04-0007-C0001
Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация Силистра - гаранция за ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз